2010: "Canticorum Jublio, een eeuw Kerst met het Franciscuskoor"

Een CD vol sfeervolle kerstmuziek, die in geen enkele cd-verzameling zal misstaan. Het schept een beeld van 100 jaar kerstmuziek van het Franciscuskoor waarop veel bekende, geliefde maar ook verrassende kerstliederen zijn te vinden. Bij de opnames stond het koor onder leiding van Marianne Maessen - Scherjon. De opnamen van de cd vonden in januari 2010 plaats. De CD à € 10,00 is te bestellen door een berichtje te sturen via het contactformulier. Hierbij vermeld u uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel emailadres en het aantal cd's dat u wenst te ontvangen. Wij nemen dan contact met u op. Binnen Venlo wordt de CD gratis aan huis bezorgd, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.
Dirigent: Marianne Maessen - Scherjon

CD Canticorum Jubilo

01 Canticorum Jubilo - Georg Friedrich Händel
02 This Holy Christmas Night - Lloyd Larson
03 Shepherd’s Pipe Carol - John Rutter
04 Nu Zijt Wellecome - Arr. Martin Koekelkoren
05 De Herderkes - Gerard Franck / Arr.: Jan Theelen
06 Lift Up Your Heads, O Ye Gates - William Mathias
07 Wer Nach Bethlehem Fliegen Will - Klaus Moje/arr.Gerard Franck
08 Stille Nacht - Franz Xaver Gruber
09 Sing Softly, For There He Sleeps - Vijay Singh
11 Kerstvigilie - Louis Toebosch
12 Oud-vlaams Kerstlied - Jan Vermulst
13 Lullaby - Edward Elgar
14 Wolcum Yole - Benjamin Britten
15 Transeamus - Arr.: Hubert Cuypers
16 Bogoród̃itse D̃évo - Sergei Rachmaninoff
17 Il Est Né Le Divin Enfant - Arr. : John Rutter
18 Canzone Dei Zampognari - Arr.: Gerard Franck
19 Halleluja - Georg Friedrich Händel

metstenenenzand01. Prayer of St. Francis of Assissi -Winnifred Sim
02. A psalm of worship -Jean Pasquet
03. Redemptor nobis natus est - Johann R. von Herbeck
04. Sub tuum praesidium -Ivo Mortelmans
05. Pueri concinite -Johann R. von Herbeck
06. Salve Regina - Franz Schubert
07. Danklied - Joseph Haydn
08. Jesu, wijs en wondermachtig -Lodewijk Mortelmans
09. Een nieuw Jerusalem (naar een Israëlisch volkslied) - Gerard Franck
10. Pie Jesu -Andrew Lloyd Webber
11. Requiem aeternam -Peter Cornelius
12. Ave verum corpus - Franz Xaver Süssmayr
13. Jubilate Deo K.V. 117 - Wolfgang Amadeus Mozart
14. Sweet child of God - Alfred Kunz
15. Nunc dimittis -Jan Pasveer
16. Glory to God -John Henry Maunder
17. Alles, was lebt, will doch leben! - Klaus Ochs
18. Psaume CL -César Franck

 


1989: "Zomaar een stal"
Na de uitgave van de eerste langspeelplaat van het Franciscuskoor onder de titel "Zomaar een dak" in november 1984, vindt dit zijn vervolg in de uitgave van deze CD en wel onder de titel "Zomaar een stal". In de loop der jaren is het kerstrepertoire van het Franciscuskoor zo rijk geschakeerd geworden dat het ons de moeite waard leek om een breed publiek in de gelegenheid te stellen daar in huiselijke kring van te genieten. Ooit "was er geen plaats voor Hem in de herberg" en werd het "zomaar een stal" ergens buitenaf, buiten het normale leven geplaatst. Welke plaatsneemt Hij nu anno 1989 in het volle leven van de christen in? Heeft Hij daar wel een plaats in? In alle toonaarden en in vele talen brengt het Franciscuskoor ten gehore hoe de Menswording van Gods eigen Zoon voor ons geen buiten-gebeuren mag zijn. Mede door deze prachtige kerstgezangen op ons te laten indringen moge Hijzelf Gods Mens geworden Zoon zichtbaar en voelbaar worden. Dat "Zomaar een stal" zomaar onze eigen harten van binnenuit openen.
D
irigent Gerard Franck †
zomaareenstal01. O, Du Fröhliche Weihnachtszeit -Jo Ivens
02. In't Stalleken van Bethlehem -Marl J. Lürsen
03. Nu syt wellecome -Martin Koekelkoren
04. Stille Nacht -Franz X. Gruber
05. Weihnacht, Weïhnacht -Nico Dostal
06. In the lonely Midnight -Alonzo Howard
07. Tous les bourgeois de Châtre & C'est la Noël! - Jo lvens
08. Canzone dei Zampognari -Anonymus
09. Maria Wiegenlied -Max Reger
10. Drie latijnse kerstgezangen -Jan Mul
11. Pastorella "Wacht auf, ihr frommen Hirten" -Ignaz Holzbauer
12. There is no rose -Ronald Corp
13. The gentle donkey -David Ouchterlony
14. L'Adieu des Bergers -Hector Berlioz
15. Jésus chez les Bretons -C. v d. Peet
16. Als ich bei meinen Schafen wacht -Fritz Neumeyer
17. Puer natus in Bethlehem -Josef Rheinberger
18. Hark! The Herald Angels Sing -Felix Mendelssohn - Bartholdy1984: "Zomaar een dak"
Met de produktie en uitgave van de eerste langspeelplaat onder de titel ,,Zomaar een dak . . .", wilde het Franciscuskoor in het kader van zijn 75-jarig jubileum in 1986, een breder publiek in de gelegenheid stellen om kennis te maken met dit koor en te genieten van zijn muziek. Deze plaat ontving de titel „Zomaar een dak" omdat het repertoire van het Franciscuskoor zodanig wordt gekozen dat velen, zowel jongeren als ouderen, zich thuis kunnen voelen bij deze rijke schakering van liturgische gezangen.
Dirigent Gerard Franck †
zomaareendak
Kant 1
01. Zo maar aan dak - bew G Franck
02. Andreas Hammerschmidt - Machet die Tore weit
03. Camille Saint - Saëns  - Tollite Hostias
04. Max Reger - Mariä Wiegenlied bew. J. Vermulst
05. Jan Mul - Drie Latijnse kerstgezangen
06. Frans Schubert - Kyrie uit de „Messe In G"
07. Felix Mendelssohn-Bartholdy - Hebe deine Augen auf
08. William Boyce - Blessing and glory, and wisdom and thanksglvlng
Kant 2
01. Marc Antoine Charpentier - Für den Frieden in der Welt
02. Jacob Händl - Ecce, quomodo moritur
03. Michael Haydn - Herr, groszer Gott, dich loben wlr
04. Anton Bruckner - Locus Iste
05. Felix Mendelssonn-Bartholdy - Verleih' uns Frieden
06. Wolfgang Amadeus Mozart - Agnus Dei uit de Missa Brevis in C K.V. 259
07. Gabrlël Fauré - Maria, Mater gratiae
08. Gerard Franck - Spem in alium